Logo Pepijn@Landen
Geschied- en Heemkundige Kring
erfgoed | lokale geschiedenis | educatief toerisme
Pepijn@Landen
Title of the document Bezoek ons documentatiecentrum
Ga naar de inhoud
Vergaderingen
Het bestuur vergadert op vooraf vastgelegde datums (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties) in het belevingscentrum Rufferdinge. Anderzijds zijn er werkvergaderingen. De effectieve of werkende leden en de vrijwillige medewerkers verbonden aan een specifieke werkgroep worden daarbij uitgenodigd.
Eenmaal per jaar wordt er in april/mei een algemene vergadering gehouden. Daarbuiten kunnen bijzondere algemene vergaderingen georganiseerd.
De kring werkt samen met het stadsbestuur en bepaalde Landense verenigingen (in het kader van een gemeenschappelijke activiteit) en individuele personen (met specifieke competenties). Ook hiervoor worden (probleemoplossende) vergaderingen georganiseerd.

Personeelsvergaderingen
Overlegvergaderingen tussen de voorzitter (tevens in zijn rol als werkgever) en het personeel gebeuren ad hoc. De kring heeft ook een adviserende rol naar het stadsbestuur van Landen en externe organisaties.

Het huishoudelijk reglement zal herzien worden naar aanleiding van de nieuwe vzw-wetgeving en de daaruitvolgende nieuwe statuten.

Secretariaat
Ons secretariaat is gevestigd in het Bezoekerscentrum Rufferdinge, Molenbergstraat 4 te 3400 Landen. U kunt hier terecht tijdens de kantooruren op maandag, woensdag- tot en met vrijdagvoormiddag. Gesloten op dinsdag. Ingang: langs de toeristische dienst. Verantwoordelijke is An Sevenants.

Documentatiecentrum
Het documentatiecentrum, gevestigd op het bovenvermelde adres op de eerste verdieping, is toegankelijk op woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de kantooruren. In de mate van het mogelijke kan dit ook op afspraak. Verantwoordelijke is Fabienne Descamps, die ook gidsbeurten verzorgt. Gelieve u eerst aan te melden aan de balie van de toeristische dienst.

Website en blog
Op onze website www.ghklanden.be vindt u een overzicht van Landen op geografisch, historisch, toeristisch en archeologisch vlak. Ook de inhoud van ons tijdschrift en de catalogus van het documentatiecentrum kan hier geraadpleegd worden. De activiteiten en nieuwtjes over de vereniging worden weergegeven op onze facebookpagina.

Oproep
Wij zijn permanent op zoek naar mensen die bestuurstaken willen opnemen of personen die de resultaten van hun eigen historisch/heemkundig onderzoek over Groot-Landen en omgeving willen kenbaar maken via ons tijdschrift ‘Ons Landens Erfdeel’. Wij zoeken ook diverse attributen over Groot-Landen zoals foto’s uit de oude doos, documenten, (heemkundige) objecten… Geef ons een seintje. Wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Terug naar de inhoud