Logo Pepijn@Landen
Erfgoedvereniging
lokale geschiedenis | heemkunde | cultuurtoerisme
Pepijn@Landen
Title of the document Bezoek ons documentatiecentrum
Ga naar de inhoud
Ezemaal

De Sint-Aldegondiskerk
De moderne Sint-Aldegondiskerk (1965) werd gebouwd naar het plan van architect Marc Dessauvage. De sobere zaalkerk werd in baksteen opgericht met sierelementen in beton. Het asymmetrisch grondplan is opgevat a1s een onregelmatige veelhoek, waarin 2 beuken in een U-vorm vanuit het noordwesten en het westen georiƫnteerd zijn. In het uniforme moderne interieur zijn een aantal kerkmeubelen van de oude kerk bewaard gebleven: de laatgotische stenen doopvont. Voorts twee beelden uit de 17de eeuw: de H. Aldegondis, patroonheilige van de parochie en een gepolychromeerd houten beeld van Christus op de koude steen (16de eeuw).

Merkwaardige hoeven
Vanaf de brug te Ardevoor, een gehucht, op de grens tussen Ezemaal en Neerheylissem, ziet men een grote okerkleurig geschilderde hoeve die in 1627 werd opgetrokken. Meteen de oudste stenen constructie in de fusiegemeente Landen. Langs de Grote Steenweg staat de imposante vierkanthoeve Persoons/Van Goidsenhoven met dubbele voorraadschuur. In het verleden werd dit, complex als 'paenhuys' (brouwerij) omschreven. Ernaast ligt een landschappelijk herenboerenpark. Zie ook voor moderne bestemming.

Sint-Jobskapel
De beschermde Sint-Jobskapel (K.B. 23/10 /1981), naast de gelijknamige straat, op de grens tussen Ezemaal en Neerheylissem, die de Ardevoordestraat en de holle weg Longa kruist werd in 1805 gebouwd en vroeger Sint.-Rochuskapel genoemd. De namen van de bouwers en weldoeners werden vereeuwigd op een natuursteen in de voorgevel van de kapel. De steen draagt het volgende opschrift:
"Anno 1805
Hubert van Orle
Maria Theresia Collarts
Lambertus van Dionan
Barbara van Orle."
Lees ook (foto)
Zie ook P. Kempeneers. Het geheim van Sint-Job in Ezemaal.

Longa
Deze 1 km lange holle weg was een gedeelte van een Romeins diverticulum tussen Landen en Tienen via Ardevoor. De soms 10 m steile bermen zijn begroeid met een rijke flora. Deze Romeinse heirbaan, die door het tijdens de Middeleeuwen met wijnstokken beplante 'Tombelle'-veld liep, werd beschermd door een besluit van de VL. EX. van 1/7/1982.
Lees meer (foto).

Aan de 'Donderkuil', bij de bronnen van de Dijsbeek, wordt waterkers gekweekt , in botjes verpakt, is zeer voedzaam door zijn gehalte aan jodium, vitamine A en O, alsook ijzer.

Tenslotte heeft Ezemaal ook een modern station (1980). De eerste trein stopte op 2 april 1838. Pas dan begon de bevolking zich uit te breiden.
Terug naar de inhoud