Logo Pepijn@Landen
Erfgoedvereniging
lokale geschiedenis | heemkunde | cultuurtoerisme
Pepijn@Landen
Title of the document Bezoek ons documentatiecentrum
Ga naar de inhoud
Missie

De Erfgoedvereniging Pepijn@Landen is een erfgoedactor samengesteld uit vrijwilligers die sinds 1974, met behulp van zijn personeelsleden en andere geïnteresseerden, in overkoepelend verband, alle geschreven, figuratieve, audiovisuele, heemkundige en archeologische bronnen verzamelt die betrekking hebben op de grensregio Hageland - Brabants/Limburgs Haspengouw (geografisch) en het hertogdom Brabant/graafschap Loon (historisch), met Landen als kern.

Na beoordeling op bruikbaarheid, conservatie en (digitale) catalogisering, worden de geschreven, figuratieve en audiovisuele bronnen bewaard in het documentatiecentrum Rufferdinge. De collectie wordt ontsloten voor eigen studie, educatieve doeleinden, tentoonstellingen, onderzoekers en het breder publiek. De heemkundige objecten worden regelmatig tentoongesteld en zijn ondergebracht in een nooddepot voor objecten. Streekeigen archeologische artefacten worden samen met heemkundige objecten permanent tentoongesteld in het Bezoekerscentrum Rufferdinge en op de archeologische site Sinte Gitter.

Pepijn@Landen voert een gericht verzamelbeleid en fungeert als doorgeefluik naar andere erfgoedactoren. Hij verzamelt fondsen, aanvaardt giften en heeft nood aan subsidies die bestemd zijn voor de uitvoering van haar beleidsdoelstellingen.

Hieruit blijkt dat de Erfgoedvereniging Pepijn@Landen een sleutelfunctie heeft als behoeder van het lokale en regionale erfgoed.
Terug naar de inhoud