Logo Pepijn@Landen
Geschied- en Heemkundige Kring
erfgoed | lokale geschiedenis | educatief toerisme
Pepijn@Landen
Title of the document Bezoek ons documentatiecentrum
Ga naar de inhoud
WaasmontDe naam 'Waasmont' is een samentrekking van 'Waas', wat het Middelnederlands is voor modder, en 'mond' wat einde betekent. P. Kempeneers (2000) vond echter uaso monte (1280): het Germaanse wasu of drassige grond + het Romaanse montem of berg.
Dat Waasmont al bewoond was in de Romeinse tijd getuigt o.m. de Plattetombe. Deze 15 m hoge tumulus (2de eeuw) heeft een lengte van 77 m, een breedte van 59 m met een omtrek van 228 m en diende tevens als militaire waarnemingspost of kampplaats. Nabij de Meersberg werden in 1864 overblijfselen gevonden van een Romeinse
woning en enkele afzonderlijke graven. In 1964 legde de heer Dock een villakelder met vijf nissen bloot van de zogenaamde 'Sonval-villa'.
Na een territoriale  versnippering, werd een deel van het dorp, samen met de kerk, geschonken aan het Luikse Sint-Lambertuskapittel.
Het andere deel kwam rond 922 in handen van de abdij van Gembloux. In 987 kwam gans Waasmont in Luikse handen toen de abdij aan prins-bisschop Notger werd geschonken. Vandaar de benaming van het territorium 'Lammertingen-Zouw' (?).
De Meersberg bleef eeuwenlang eigendom van Brabant. In 1626 werd Waasmont verpand aan Don Louis Casuyo Maeda, gehuwd met Isabella de Croy; in 1671 overgemaakt aan zijn nicht Donna Isabella-Eleonora Strozzi, die het in 1679 verkocht aan Jan van der Heyden voor 1600 florijnen.
Via Marcus-Antonius Van der Vekene kwam Waasmont op 30 juli 1749 in handen van Henriette Dorotheé de Sonval. De familie bouwde er een riante villa met park. Van de familie Sonval was Jan Frans de meest beroemde telg, vandaar de naam Sonvalwijk, Sonvalbos en Romeinse villa Sonval. In 1846 werd de eigenaar van de brouwerij Artois, de heer Albert Marneffe, in het bezit gesteld van het kasteel, poel en weide naast de kerk. Hij liet rond 1845 de suikerfabriek bouwen en in 1867 de 'Moulin à farine à vapeur'. In 1873 werd de 'Paul de Mevius et consorts S.A. de la sucrerie de Wamont' opgericht, en deze hield stand tot de nieuwe eigenaar Jadoul, in 1918 de fabriek liet ontmantelen.
Op 1/1/1965 werd Waasmont bij Walshoutem gevoegd en op 1/1/1977 bij Landen als onderdeel van Groot-Walshoutem.
Terug naar de inhoud