Logo Pepijn@Landen
Erfgoedvereniging
lokale geschiedenis | heemkunde | cultuurtoerisme
Pepijn@Landen
Title of the document Bezoek ons documentatiecentrum
Ga naar de inhoud
Overwinden


De plaatsnaam Overwinden vindt zijn oorsprong in het Middelnederlandse 'winethe' (oorkonde uit 976) of weilanden. Rond 1200 werd 'over' toegevoegd om het dorp van Neer- en Middelwinden te onderscheíden.
De aanwezigheid van een Romeinse grafheuvel uit de 2de eeuw, de zogenaamde 'Tombe van Middelwinde', op de grens met Neerwinden wijst op een zeer vroege bewoning. Het driehoekig stratenpatroon van de dorpskern, dat eveneens in Neerwinden en Laar terug te vinden is, gaat terug op een Frankische stichting.
De parochie Overwinden werd beschouwd als een erfenis van de heilige Bavo maar werd toegezegd aan de heilige Aldegondis, een nicht van Sint-Gertrudis. In de Middeleeuwen kwam het Luikse Sint-Denijskapittel in het bezit van de tienden, het recht de dorpspastoor aan te duiden en de hogere en lagere rechtspraak uit te oefenen. De kapittelheren uit Luik bezaten er eveneens uitgestrekte landerijen en waren eigenaars van een imposante hoeve, met tiendenschuur, naast de kerk. Archiefstukken tonen aan dat het gezag van de Brabantse hertogen - Overwinden hoorde bij het hertogdom Brabant - regelmatig door de Luikenaars werd betwist. Dat de inwoners van Overwinden meer aanleunden bij het prinsbisdom Luik dan deze van Neerwinden werd aangetoond omstreeks 1200. Toen de nieuwe vestingsstad Landen werd gebouwd moesten alleen de Neerwindenaars helpen aan de opbouw van de stadsomwalling. De Luikse invloed nam echter af. Zoals Neerwinden hoorde Overwinden bij het dekenaat zoutleeuw dat intussen bij het aartsbisdom Mechelen werd gevoegd. In 1801, naar aanleiding van het concordaat, werd de parochie bij het nieuwe dekenaat Landen gevoegd en werd een onderdeel van het bisdom Luik. In 1963 volgde de definitieve verhuis naar het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Burgerlijk administratief was het dorp onderhevig aan de meierij van de Gete en het aloude hertogdom Brabant. Tijdens de Franse periode als gemeente van het kanton Landen, departement van de Ourthe, kwam het in 1830 bij de provincie Luik tot het in 1963 opnieuw Brabants werd. Op 1/1/1971, volgde een eerste fusie met Neerwinden en vanaf 1/1/1977 een tweede fusie met Landen.


Terug naar de inhoud