Logo Pepijn@Landen
Geschied- en Heemkundige Kring
erfgoed | lokale geschiedenis | familiekunde
Pepijn@Landen
Title of the document Bezoek ons documentatiecentrum
Erfgoedvereniging stad Landen
Ga naar de inhoud
LIDMAATSCHAP

U kan lid worden van onze kring (werkjaar 2021) door het overschrijven van een financiële bijdrage op onze rekening.  Het gewone lidmaatschap bedraagt 20,- euro per jaar. U kan ons een extra duwtje in de rug geven door steunend of beschermend lid te worden (30,- euro respectievelijk (vanaf) 50,-euro).

Als lid hebt u recht op het tijdschrift 'Ons Landens Erfdeel'. Rond 1 december 2021 ontvangt u het jaarboek met artikels over de verschillende deelgemeenten van Landen.
Daarenboven wordt druk gewerkt aan twee extra uitgaven. Leden die hun lidgeld (werkjaar 2021) vóór 31 december 2020 betalen hebben bij ons een streepje voor, want zo besparen wij op onze administratiekosten.
U krijgt ook onze nieuwsberichten (via facebook) waarbij wij u op de hoogte houden van onze activiteiten. Voor de meeste van onze activiteiten wordt u als lid gratis toegang verleend.

Ons rekeningnummer: BE10-0010-3670-7304 (GEBABEBB) t.n.v. Geschied- en Heemkundige Kring Landen vzw, Molenbergstraat 4, 3400 Landen.
Ik wil lid worden voor 2021 en schrijf het volgende bedrag over.

20,- euro (gewoon lid)
30,- euro (steunend lid)
50,- euro (beschermend lid)


Ik wil een abonnement op 'Ons Landens Erfdeel' schenken en schrijf het volgende bedrag over op rekening BE10-0010-3670-7304 (GEBABEBB) t.n.v. Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen vzw, Molenbergstraat 4, 3400 Landen.

20,- euro (gewoon lid)
30,- euro (steunend lid)
50,- euro (beschermend lid)
U ontvangt een bevestigingsmail.

Terug naar de inhoud