Logo Pepijn@Landen
Erfgoedvereniging
lokale geschiedenis | heemkunde | cultuurtoerisme
Pepijn@Landen
Title of the document Bezoek ons documentatiecentrum
Ga naar de inhoud
Overwinden

H. Wivinakerk
De H. Wivinakerk (vroeger Sint-Aldegondiskerk) in het hart van het dorp (Torenstraat 4) is het resultaat van meerdere verbouwingen. Het laatgotische koor uit de 16de eeuw is uitgevoerd in lokale baksteen met speklagen versierd in tufsteen. Het schip werd in de 17de en 18de eeuw opgetrokken en verving een door oorlog verwaarloosde voorganger uit de 16de eeuw. De vrijstaande stoere westertoren van gotische oorsprong: werd in de 18de eeuw, naar de tijdsgeest., classicistisch herbouwd. Het interieur heeft zijn oorspronkelijke karakter totaal verloren en is in de loop van de tweede helft van de 20ste eeuw grondig gemoderniseerd. Als meubilair zijn merkwaardig: een houten biechtstoel- en een doopvont in hardsteen, beiden 18de eeuws. Het hoofdaltaar in marmer en hardsteen dateert van omstreeks 1930. Het orgel is beschermd (K.B. van 12/10/1981). In het schip van de kerk, twee 17de eeuwse beelden voorstellend Sint-Aldegondis en Sint-Sebastiaan. In de gevelmuur achter het koor, op 3 m hoogte, een raadselachtige steen waarvan de herkomst onbekend is.

Eveneens in het centrum, de statige pastorie (Kruisboomstraat 2), een dubbelhuis met wolfsdak uit het laatste kwart van de 18de eeuw. In de voortuin van de pastorie werd in 1929 door pastoor J. Op 't Roodt een Lourdesgrot gebouwd, uitgevoerd door aannemers Obers uit Tienen en Steendam uit Ramillies. De betonnen spelonk, een duplicaat van de oorspronkelijke grot in Lourdes, werd door landdeken Henricus Claes uit Landen op 8 december van hetzelfde jaar ingehuldigd. Bij gelegenheid werd er vroeger mis gelezen en was een rustaltaar voorzien bij de jaarlijkse processie.

Vierkantshoeve

Grenzend aan de kerk, de imposante meerbouwige gesloten Haspengouwse vierkanthoeve in baksteen uit de 18de eeuw. Vooral de schuur, vroeger als tiendenschuur gebruikt, is een enorme gesloten ruimte. (Kruisboomstraat 1).

Terug naar de inhoud