Logo Pepijn@Landen
Heemkunde Pepijn@Landen
erfgoed | lokale geschiedenis | cultureel toerisme
Ga naar de inhoud
Erfgoed
Landen

Sint-Gertrudiskerk
Jarenlang zongen de inwoners van Attenhoven, schimpend op hun Landense geburen: 'Landen, Landen, zot geboren, zonder kerk en zonder toren', omdat deze laatsten inderdaad, ingevolge de naijver tussen de Luikse prins-bisschop en het bisdom Mechelen, tot 1759 moesten wachten op een volwaardige kerk. Toen in 1756 de kerk van Sinte Gertrudis op d'oude stadt instortte slaagden de Landense parochianen erin de hertogelijke kapel op het Bronplein te vervangen door de huidige kerk langs de Kerkstraat. In 1889-1890 werd de kerk verbouwd tot het huidige neo-Romaans gebedshuis. De bouw verliep niet zonder problemen zoals het chronogram zulks trouwens aangeeft: 'Erigor ad multos contradicor' (opgericht met veel moeilijkheden). Boven de hoofdingangsdeur stelt het timpaan de heilige Gertrudis voor die een kind redt van de verdrinkingsdood in een waterput. In de kerk bevinden zich glasramen die het leven van de Landense Pippiniden uitbeelden. In 1946 schonken de Irish Guards een glasraam om de Landense bevolking te danken voor hun herbergzaamheid op het einde van de 2de W.O. Er staat een 15de eeuws gepolychromeerd beeld van de H. Gertrudis. De kerkschat omvat o.a. een monstrans (1545), een kazuifel en dalmatieken (beide uit de 16de eeuw).

Sint-Norbertuskerk
In 1908 werd de neogotische Sint-Norbertuskerk gebouwd in baksteen met sierelementen in natuursteen, naar de plannen van architect, Eduard Van Beygaerden (1862-1917) . Een glasraam (1919) in het koor met Sint-Norbertus vermeldt de stichter en eerste pastoor van deze kerk, kanunnik Basile Van Beygaerden (1862-1927) van de Parkabdij van Heverlee, die tevens het kerkgebouw bekostigde. Ook glasramen (1933) van kanunnik Schools (1872-1955), bijgenaamd 'de Krollé', die de eerste ereburger was, en van Van Beygaerden.

Domein Hooleyck (park en moestuin van een eind 19de eeuws landhuis)

Rijhuis eind 18de eeuw (Bronstraat 10)
JULIA TULKENS
Aan de voorgevel van het Landens stadhuis verwijst een gedenkplaat naar de dichteres Julia Tulkens (°Tienen, 6/10/1902 - +Tienen, 12/3/1995), ereburger van de stad Landen. Van 1923 tot 1944 woonde ze met haar gezin in de Grumstraat en vervolgens in het schoolhuis van het Landens stadhuis. Met haar talrijke poëziebundels blijft Julia Tulkens een vaststaand monument binnen de Vlaamse poëziewereld. Haar leven bleef een open venster op het cultuurlandschap waardoor haar literair oeuvre voor heel wat kunstenaars een voortdurende bron van inspiratie betekende.

Folder archeologische site Sinte Gitter
Folder Bezoekerscentrum Rufferdinge
Terug naar de inhoud