GHK Pepijn@Landen

Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen
Logo Pepijn@Landen
erfgoed | geschiedenis | heemkunde | toerisme
Ga naar de inhoud
K.A. D'Hek Landen herdenkt einde Eerste Wereldoorlog

Tijdens de opendeur van 20 april 2018 stelden de laatstejaars van Campus D'Hek hun project voor. De titel van het project, dat kaderde binnen de lessen geschiedenis en Nederlands, luidde: 'De Eerste Wereldoorlog in Landen, een sprokkeltocht.' De oefening was gericht op ten tot leven brengen van de geschiedenis. De leerlingen moesten zich inleven in de tijd door in de huid te kruipen van een historisch figuur. Deze figuur moest een link hebben met Landen en had vanuit een bepaalde rol de 'Groote Oorlog' meegemaakt. Daartoe was het leerlingen geboden archiefonderzoek te doen in het documentatiecentrum van de Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen. Hun taak bestond erin de waargenomen feiten toe te passen op uit te beelden rol. Hier komt de koppeling met het vak Nederlands op de proppen, want geschiedenis wordt op die manier literatuur, omdat gespeeld wordt met de grenzen van interpretatie. Zo wordt het individuele verhaal toegankelijk voor het brede publiek. De verhalen werden gebundeld in een brochure. "Ons doel was de oorlog aanvoelen zoals het moet geweest zijn. De historische correctheid was niet onze eerste bekommernis. Wakker worden in een stad in oorlog zal iedereen raken. Daarom dat dit werk het prachtigste pleidooi voor vrede is", zegt Anja Kühn, leerkracht geschiedenis. Ilse Roosen, leerkracht Nederlands, besluit: "Onze leerlingen hebben zichzelf overtroffen met deze moeilijke opdracht. We wisten niet waar dit project ons zou brengen en kunnen nu wel concluderen dat de resultaten boven onze verwachtingen zijn." Misschien krijgt het project een vervolg tijdens de herdenkingsplechtigheden rond 11 november.
Op onderstaande foto (Georges Wemans): de laatstejaars van KA D'Hek en de leerkrachten Ilse Roosen en Anja Kühn.

Terug naar de inhoud