Logo Pepijn@Landen
Heemkunde Pepijn@Landen
erfgoed | lokale geschiedenis | cultureel toerisme
Ga naar de inhoud
Een boek over Waasmont!
Een boeiende geschied- en plaatsnaamkundige studie

Het nummer 98, jaargang 41 van het tijdschrift Ons Landens Erfdeel, gaat integraal over Waasmont, een deelgemeente van Landen. De studie over deze gemeente gaat niet enkel over de toponymie of plaatsnamen. De schrijver Paul Kempeneers schenkt ook veel aandacht aan de genealogie, of anders gezegd aan de families die in Waasmont hebben gewoond. Wat zeker boeiende lectuur is voor stamboom-onderzoekers.

Voor de plaatsnamen raadpleegde dr. Paul Kempeneers de beschikbare archivalische bronnen, verspreid over verscheidene archieven en zelfs privé-collecties. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Eerst bespreekt hij de nederzettingsnaam Waasmont. De oudste vormen bevinden zich in de stadsbibliotheek van Leipzig en de bibliotheek van de universiteit van Luik. De hydrografie komt aan bod bij de beschrijving van de Zijp, maar ook van de verdwenen Beek in de huidige Middenstraat. Verder bespreekt Kempeneers de namen van hoogten en laagten (Betsberg, Floerswijkberg, Galgeberg, Hovereiberg, Wijnberg, enz.), laagten benoemd met het toponiem Delle, en uiteraard ook de bekende Platte Tomme. Vervolgens komen aan bod: verdwenen bossen, opvallende bomen, hagen, wijngaarden, variaties met hof, weidenamen als broek en beemd, akkernamen als kouter en veld, woorden als Duleer, Floerswijk of Fleussus, Hemelrijk, Hoverei, Mortel, Presalmeer, Verloren Goed. Naast de kroniek van de Sint-Pancratiuskerk, de kapellen en de pastorie vertelt Kempeneers over de grote pachthoven, de verdwenen suikerfabriek, en het kasteel, alsmede over het ingewikkelde wegennet.
Genealogische weetjes, verzameld uit schepengriffies, testamenten en rekeningen, werpen een licht op de samenstelling van de Waasmontse families in vroeger tijden. Een uitgebreide bibliografie, 9 historische documenten, 15 plattegronden, 31 foto's en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk.

Het boek 'Waasmont. Plaatsnamen en hun geschiedenis' telt 128 bladzijden op A4-formaat en wordt voorgesteld in Landen in de raadzaal van het stadhuis (niet het Sociaal Huis zoals eerder werd gemeld)  op woensdag 12 december om 20 uur. Kostprijs: 16 euro (+ eventuele verzendingskosten 4 euro). Het boek kan worden aangekocht na de voorstelling of later bij de Heemkundige kring van Landen (Rufferdinge), Standaard Boekhandel Landen, bij de webbeheerder dr. E.Y. Kempeneers via www.kempeneers.org. Of rechtstreeks bij de auteur P. Kempeneers, Leuvensestraat 45, 3300 Tienen (tel. 016/81 37 28).

Leden die voor 2018 hun lidgeld betaalden ontvangen het boek gratis in hun brievenbus.
Let wel. Wij aanvaarden GEEN nieuwe leden meer voor het boekjaar 2018, wel voor 2019.
Het kunstwerk is nog tot eind december 2018 te bezichtigen in de toeristische dienst - Belevingscentrum Rufferdinge - Molenbergstraat 4 3400 Landen.
U kan ons project 'Een didactische wandelbrochure over oorlog, vrede en verdraagzaamheid in Groot-Landen' steunen door de aankoop van een zelfgehaakt klaproosje (2 euro).
Teksten over de lokale geschiedenis
Bezoek ons documentatiecentrum
Teksten over de lokale geschiedenis (in opbouw)
Webmaster: Georges Wemans
Terug naar de inhoud