Videotheek - Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen

Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Videotheek

Documentatiecentrum > Uitleenbaar

De getoonde videofilms (op DVD) behoren tot de collectie van STAF STERKENDRIES (amateur-cineast en werkend lid van onze kring).
U kan deze DVD's uitlenen mits vertoon van uw lidkaart van de kring.

Hieronder kan u de database doorbladeren. Filteren (zoeken) op een WOORD IN DE TITEL is mogelijk.
Aan de beschrijving van de individuele videofilms wordt nog gewerkt (u kan hierover onze kringsecretaresse An Sevenants contacteren).  
De opnames onder 'mg' = 'ja' worden gecatalogiseerd onder de hoofding mondelinge geschiedenis.
Terugkeren naar de VOLLEDIGE LIJST is mogelijk door het veld 'FILTER' leeg te maken en te DUBBELklikken op de knop 'FILTER'.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu