Videotheek - Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen

Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen
geschiedenis, heemkunde, cultureel erfgoed en educatief toerisme

VERZAMELEN   BEWAREN    ONTSLUITEN

ONS LANDENS ERFDEEL NR. 96 IS GEDRUKT. DE LEDEN ONTVANGEN HET NUMMER VOOR PASEN. HET NUMMER IS OOK AFZONDERLIJK TE KOOP IN DE STANDAARD BOEKHANDEL EN HET BEZOEKERSCENTRUM RUFFERDINGE

Ga naar de inhoud

Videotheek

Documentatiecentrum > Uitleenbaar

De getoonde videofilms (op DVD) behoren tot de collectie van STAF STERKENDRIES (amateur-cineast en werkend lid van onze kring).
U kan deze DVD's uitlenen mits vertoon van uw lidkaart van de kring.

Hieronder kan u de database doorbladeren. Filteren (zoeken) op een WOORD IN DE TITEL is mogelijk.
Aan de beschrijving van de individuele videofilms wordt nog gewerkt (u kan hierover onze kringsecretaresse An Sevenants contacteren).  
De opnames onder 'mg' = 'ja' worden gecatalogiseerd onder de hoofding mondelinge geschiedenis.
Terugkeren naar de VOLLEDIGE LIJST is mogelijk door het veld 'FILTER' leeg te maken en te DUBBELklikken op de knop 'FILTER'.Onze facebookpagina

Terug naar de inhoud