Publicaties - Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen

Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Publicaties

Documentatiecentrum > Raadpleegbaar
Dit onderdeelvan ons documentatiecentrum bevat allerhande (enkel raadpleegbare) werken: oude boeken, eindverhandelingen, rapporten, klappers, uitgegeven bronnen, gespecialiseerde werken, verzamelwerken...
Raadplegen is mogelijk mits vertoon van uw lidkaart (vriend, lid, steunend lid, erelid). U kan altijd meer uitleg vragen aan Fabienne Descamps, verantwoordelijke van ons documentatiecentrum. Studenten, navorsers, archivarissen en leden van studiebureaus die werken in opdracht van de stad Landen, worden vrijgesteld.

Deze database is nog in opbouw. U kan ze gewoon doorbladeren, maar ook filteren (zoeken) op trefwoorden. Nadat u een trefwoord hebt ingegeven kan u de volledige inhoud terug zien door de zoekopdracht te wissen en te dubbelklikken op de knop 'filter'.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu