Publicaties - Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen

Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen
geschiedenis, heemkunde, cultureel erfgoed en educatief toerisme

VERZAMELEN   BEWAREN    ONTSLUITEN

ONS LANDENS ERFDEEL NR. 96 IS GEDRUKT. DE LEDEN ONTVANGEN HET NUMMER VOOR PASEN. HET NUMMER IS OOK AFZONDERLIJK TE KOOP IN DE STANDAARD BOEKHANDEL EN HET BEZOEKERSCENTRUM RUFFERDINGE

Ga naar de inhoud

Publicaties

Documentatiecentrum > Raadpleegbaar
Dit onderdeelvan ons documentatiecentrum bevat allerhande (enkel raadpleegbare) werken: oude boeken, eindverhandelingen, rapporten, klappers, uitgegeven bronnen, gespecialiseerde werken, verzamelwerken...
Raadplegen is mogelijk mits vertoon van uw lidkaart (vriend, lid, steunend lid, erelid). U kan altijd meer uitleg vragen aan Fabienne Descamps, verantwoordelijke van ons documentatiecentrum. Studenten, navorsers, archivarissen en leden van studiebureaus die werken in opdracht van de stad Landen, worden vrijgesteld.

Deze database is nog in opbouw. U kan ze gewoon doorbladeren, maar ook filteren (zoeken) op trefwoorden. Nadat u een trefwoord hebt ingegeven kan u de volledige inhoud terug zien door de zoekopdracht te wissen en te dubbelklikken op de knop 'filter'.Onze facebookpagina

Terug naar de inhoud