Publicaties - Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen

Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen
geschiedenis, heemkunde, cultureel erfgoed en educatief toerisme

VERZAMELEN   BEWAREN    ONTSLUITEN

ONS LANDENS ERFDEEL NR. 96 IS GEDRUKT. DE LEDEN ONTVANGEN HET NUMMER VOOR PASEN. HET NUMMER IS OOK AFZONDERLIJK TE KOOP IN DE STANDAARD BOEKHANDEL EN HET BEZOEKERSCENTRUM RUFFERDINGE

Ga naar de inhoud

Publicaties

Documentatiecentrum > Uitleenbaar
Onder (uitleenbare) publicaties verstaan we boeken, speciale nummers van tijdschriften, bundelingen van artikelen, brochures...
U kan deze publicaties uitlenen mits vertoning van uw lidkaart van onze kring.

Hieronder kan u de database doorbladeren. Filteren (zoeken) op AUTEUR of WOORD IN DE TITEL is mogelijk.
De gegevens van de uitgever worden niet getoond. U kan die altijd aanvragen in ons documentatiecentrum.
Terugkeren naar de VOLLEDIGE LIJST is mogelijk door het veld 'FILTER' leeg te maken en dubbel te klikken op de knop 'FILTER'

Onze facebookpagina

Terug naar de inhoud