Middeleeuwse motheuvels - Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen

Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen
geschiedenis, heemkunde, cultureel erfgoed en educatief toerisme

VERZAMELEN   BEWAREN    ONTSLUITEN

ONS LANDENS ERFDEEL NR. 96 IS GEDRUKT. DE LEDEN ONTVANGEN HET NUMMER VOOR PASEN. HET NUMMER IS OOK AFZONDERLIJK TE KOOP IN DE STANDAARD BOEKHANDEL EN HET BEZOEKERSCENTRUM RUFFERDINGE

Ga naar de inhoud

Middeleeuwse motheuvels

Over Landen > Algemeen > Archeologie
Motheuvel 'Tombe van Pepijn' te Landen


Hoewel deze motte de naam 'Tombe van Pepijn' draagt op de topografische kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut heeft deze in se niets met Pepijn van Landen te maken. Het onderzoek van de Landense motheuvel gebeurde in het jaar 1959 door de professoren Mertens en Roosens. Het officieel rapport werd pas in 1981 gepubliceerd door de archeologen De Meulemeester en Matthijs ("De moten van het Sint-Gitterdal te Landen" in het tijdschrift Archeologica Belgica, nr.239, 1981). De motte werd beschermd bij K.B.17/11/1981.

 • Afmetingen: doormeter van ongeveer 40 m en een hoogte van circa 11 m.
 • Rond de mote zijn er sporen van een gracht zichtbaar met een noord-zuiddiameter van 130 m; oost-west bedraagt de afstand 100 m.
 • Het neerhof ligt in het zuidwesten een goed stuk hoger dan in het noorden.
 • Archeologische sporen: van de IJzertijd tot de Middeleeuwen:
  • Oudste sporen met aardewerk uit de IJzertijd en veel Romeins materiaal.
  • Vlaknederzetting (11e en 12e eeuw).
  • Ringwalfase (12e eeuw).
  • Motefase (13e eeuw).

(Zie: OLE nr.18)

Motheuvel 'Hunsberg' (Heynsberg) te Landen


Ligt ongeveer 200 m ten oosten van de vorige en heeft een doormeter van 40 m en een hoogte van 4 m. Het plateau vertoont een noord-zuid verlopende 2 m diepe depressie, waarvan de oorsprong niet duidelijk is. De topografie van de site laat toe een gracht rond de mote te herkennen. De opgravingen "De Mot" van 2000 resulteerden in de ontdekking van nederzettingsvormen aan weerszijden van de middeleeuwse Sint-Gertrudisstraat. Is de Hunsbergmotte gelinkt met deze nederzettingen? Deze motte werd beschermd bij K.B. van 17/11/1981.
Motheuvel van Rumsdorp


Beschermd bij KB van 13/3/1979. Ligt in de vallei van de Molenbeek ten noordoosten van de kerk en ten zuidwesten van de watermolenhoeve Pitsaer. Deze met struikgewas en bomen begroeide heuvel met een diameter van 38 m en een hoogte van 9 m wordt gesitueerd in het begin van de 13e eeuw. De gracht is nog gedeeltelijk aanwezig ten zuiden en ten oosten van de motte en watert rechtlijnig af in noordoostelijke richting naar de Molenbeek.
(Bron: OLE nr. 58)

Motheuvel van Wange


Deze motte is beschermd bij K.B. van 8/9/1981 en is gelegen nabij de Kleine Gete .
(Bron: OLE nr.36).
Onze facebookpagina

Terug naar de inhoud