BC Rufferdinge - Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen

Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen
geschiedenis, heemkunde, cultureel erfgoed en educatief toerisme

VERZAMELEN   BEWAREN    ONTSLUITEN

ONS LANDENS ERFDEEL NR. 96 IS GEDRUKT. DE LEDEN ONTVANGEN HET NUMMER VOOR PASEN. HET NUMMER IS OOK AFZONDERLIJK TE KOOP IN DE STANDAARD BOEKHANDEL EN HET BEZOEKERSCENTRUM RUFFERDINGE

Ga naar de inhoud

BC Rufferdinge

Toerisme > Arrangementen
Het 19de eeuwse onder pannen zadeldaken opgericht bakstenen molengebouw Rufferdinge genaamd, dat door de toenmalige provincie Brabant werd gerestaureerd en op 6 september 1985 als Provinciaal Trefcentrum werd ingehuldigd. Op 5 augustus 2003 werd de stad Landen de nieuwe eigenaar van het molencomplex, dat in 1280 als 'Molen van Roeferding' in het Rijksarchief van Luik werd vermeld. Het werd op vrijdag 14 april 2006 officieel geopend als een Bezoekerscentrum, dat tegelijk als anker en poort wil fungeren: het vormt een uitvalsbasis voor een zinvolle kennismaking of verkenning van de streek.

Het bestaande en in het Bezoekerscentrum geintegreerd molenwerk op de maalvloer, steenzolder en luizolder, dat nog bedrijvig was tot 1966, stimuleert een specifieke erfgoedbeleving: een beeldscherm vertoont bovendien een in werking zijnde watermolen. Vooreerst treffen we de onthaalruimte aan, die naast de toeristische informatie een oriƫntering biedt van de regio Landen met zijn landschappelijke structuren, zoals woonkernen, agrarisch gebied, waterlopen,enz. Vervolgens komt de schatkamer aan de beurt (zie verder). De objectenruimte op de eerste verdieping wil aandachtspunten van de Landense regio focussen. Tenslotte betreden we de ruimte gewijd aan Sinte Gitter, die via een reeks plattegronden van de voormalige Sint-Gertrudiskerk de ontwikkelingsfasen aanduidt die hebben geleid tot de vormgeving van deze middeleeuwse bedevaartskerk.

Een tijdsband aangebracht op de verlichte wandkast tenslotte is verdeeld in drie niveau's te beschouwen als dito tijdslijnen: een eerste tijdslijn blauw ingekleurd geeft een situering van de periode in de geschiedenis, vervolgens wil een tweede tijdslijn in het bruin gekleurd de landbouw op macro-niveau in beeld brengen. Tenslotte verduidelijkt de onderste tijdslijn beige ingekleurd op de verlichte wandkast, de situatie in de regio van Landen. Deze gebonden historische tijdslijn evoceert overzichtelijk via teksten, foto's en kaarten, een boeiende geschiedenis vanaf de Bandkeramische tijd tot op heden. Een levensgrote blanke pop die de figuur van Pepijn van Landen voorstelt, begroet de bezoekers: hij vormt immers een scharnierfiguur tussen de landbouw en de macht. De prominent aanwezige robijnrode kleur in de schatkamer wil de aandacht trekken dat - in vergelijking met de rode fluwelen binnenbekleding van een reliekschrijn of juwelenkistje - er in deze ruimte een onschatbare archeologische collectie alsook historisch erfgoedmateriaal uitgesteld wordt.Onze facebookpagina

Terug naar de inhoud