Archeo. site St Gitter - Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen

Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen
geschiedenis, heemkunde, cultureel erfgoed en educatief toerisme

VERZAMELEN   BEWAREN    ONTSLUITEN

ONS LANDENS ERFDEEL NR. 96 IS GEDRUKT. DE LEDEN ONTVANGEN HET NUMMER VOOR PASEN. HET NUMMER IS OOK AFZONDERLIJK TE KOOP IN DE STANDAARD BOEKHANDEL EN HET BEZOEKERSCENTRUM RUFFERDINGE

Ga naar de inhoud

Archeo. site St Gitter

Toerisme > Arrangementen
Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op deze plek in de tweede helft van de 7de eeuw doden werden begraven. Professor J. Mertens vond hier in 1958-59 inderdaad twee Merovingische graven, waarvan de bijgiften - gespen en sieraden - in deze periode kunnen gesitueerd worden. Daarmee willen we echter niet gezegd hebben dat een van deze graven dat van Pepijn zou geweest zijn.

De oudste teruggevonden sporen van een kapel - twee paalgaten - dateren vermoedelijk uit de 8ste eeuw. Mogelijk ging het hier om een houten kapel, opgericht ter nagedachtenis van Pepijn. Een eerste stenen kapel werd waarschijnlijk gebouwd op het einde van de 8ste of in de 9de eeuw. Het was een éénbeukig kerkje met een vierkantig koor dat in latere eeuwen verscheidene keren werd uitgebreid en verbouwd. In 1759 was de Sint-Gertrudiskerk echter zo bouwvallig geworden dat ze afgebroken werd. De fundamenten van de opeenvolgende koormuren werden in 1980-81 blootgelegd. Tijdens deze opgravingen werden ook verscheidene graven uit diverse perioden teruggevonden. De archeologische site werd gedeeltelijk overdekt zodat ze beschermd is tegen aftakeling (grondplan koorruïne).

Motheuvels

Op Sinte-Gitter treffen we ten noorden van de kerkfundamenten ook een motte aan. Tweehonderd meter ten oosten van die motte is er nog een tweede heuveltje, de Hunsberg.


Woonkern

Rond de Sint-Gertrudiskerk en de motten ontwikkelde zich de Landense woonkern. Maar die zou ontvolken (deserted village) nadat de Brabantse hertog Hendrik I (1190-1235) een nieuwe stad had gesticht, een tweetal kilometer oostwaarts van de 'Ouderstadt'.


Lees onze folder over Sinte Gitter

Onze facebookpagina

Terug naar de inhoud